ಶನಿವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 03, 2011

Mallikarjuna's Golden Lines: 3


ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ 'ಜೀವ ಒಂದೇ'ಯಾದರೂ
ಮನಸುಗಳು ಮಾತ್ರ 'ಎರಡೆರಡು'..! :)
ಕನಸುಗಳು 'ನೂರಾರು'..!


So, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ 'ಒಂಟಿ'ಯಲ್ಲ..! ♥ ♥ (03/12/2011)